Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020612-16

Fredningsnr.
31269

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj på Stejlebjerg, 3 x 15 m; siderne stejlt afgravet mod øst og nord; midten dybt udhulet. Generalstabspæl i top.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa et Bakkedrag, 50' i Diam, 15' h. I Midten er gravet et stort Hul med en bred Udkastning imod Vest. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 542/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ganske ødelagt Gravhøj 2.50-3 m høj, 18 m i Tværm. i N.-S. I Toppen et stort Hul, 4-5 m i Tværm. lige til Højens Bund. Det aabner sig ned ad V.-Siden. Overfladen ujævn paa Grund af gamle Gravninger, et Skaar i SØ. Højfoden mod S., V. og NV. afgravet og staar med en 0.50-0.75 m høj Brink, delvis nedskreden. Mod NØ. og Ø. er et større Parti af Højen bortgravet; Siden staar med en indtil 2.50 m høj, lodret Brink. I Toppen et Generalstabsmærke ved Siden af den gamle Nedgravning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Stejlebjerg, 3 x 15 m; Siderne stejlt afgravet mod Ø og N; Midten dybt udhulet. Generalstabsmærke i Top.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på Stejlebjerg. Den måler ca 3x15x15 m, rundet og hvælvet med ret stejle sider mod N og Ø. Stor grydeformet Hulning i midten, der fylder det meste af top fladen, dybde 1-1,5 m. Tæt vegetation - ingen synlig fredningssten-/generalstabspæl. Omtrent 30 m mod SØ er der opført en bygning ind i brink, kun tag ses fra højen, ses næsten ikke på afstand. Der fører en ringe markvej tæt på højen ( fra N), ellers 350 m til offentlig vej. Højen ligger på kanten af en morænebakke nær skråning mod NØ, kaldt Tinghøj (står på målebordsblad)? Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)