Lyshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020612-18

Fredningsnr.
312610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lyshøj", 5,50 x 16-18 m, flad topflade, 8 x 6 m. Stejlt afgravet til alle sider, dog navnlig mod syd og vest; men atter tilgroet. Enkelte buske.
Undersøgelsehistorie  (4)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lyshøj", 5 1/2 x 16-18 m, Flad Topflade, 6 x 8 m. Stejlt afgravet til alle Sider, dog navnlig mod S og V, men atter tilgroet. Enkelte Buske.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lyshøj/Lushøj. Høj, mål ca 5,5x18x18 m, den er rundet og hvælvet med lidt uregelmæssige stejle sider, ret flad lille topflade. Den ligger nær en gård og fra denne side er der slidt en sti op ad højside (delvist uden vegetation), en ældre bænk står på højtoppen og der er opsat et blokhus (lille hytte) ca 2 m fra højfod (uden fundament) - ikke påtalt, men påtalt at der er pløjet for tæt på højfod mod V. Ligger ved hestefold nær gård ud til åben mark, ca 100 m fra markvej og 450 m til offentlig vej, på kanten af mindre morænebakke højt i terræn ved skrånng ned mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med udsyn til andre fortidsminder (privat område). ** Sagsbehandlerkommentarer ** I tel.samtale med lodsejeren blev nævnt en undersøgelse af planter og "rydning af gravhøje". Undersøgelsen ledet delvist af Sv.Thorsen - Jnr. 3599-82. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)