Egholm Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020612-26

Fredningsnr.
312625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Egholm voldsted. Voldstedet består af en nærmest cirkulær banke, der ved grunden måler ca 80-90 m i diameter, og som hæver sig ca 5 m over vandspejlet i de omgivende grave, som er indtil ca 20 m brede. Bankens topflade, hvorpå hovedbygningen ligger, måler ca 60 m i diameter. Fredningen omfatter banken med ruinanlæg samt voldgravene. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog mod den lavere eng ved foden af dæmningen, som afspærrer vandet i voldgravene. Bebyggelsen på banken og broerne over voldgravene er ikke omfattet af fred- ningen. Det fredede areal kan benyttes som have m.v. i samme omfang som hidtil. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, eller beskadiges og ændres på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde for- styrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med Fredningsstyrelsen. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med Fredningsstyrelsen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2057
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en nærmest cirkulær banke, der ved grunden måler ca. 80-90 m i diameter, og som hæver sig ca. 5 m over vandspejlet i de omgivende grave, som er indtil ca. 20 m brede. Bankens topflade, hvorpå hovedbygningen ligger, måler ca. 60 m i diameter. Fredningen omfatter banken med ruinanlæg samt voldgravene. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog mod den lavere eng ved foden af dæmningen, som afspærrer vandet i voldgravene. Bebyggelsen på banken og broerne over voldgravene er ikke omfattet af fredningen. Det fredede areal kan benyttes som have m.m. i samme omfang som hidtil. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med fredningsstyrelsen. Bortset fra friholdelse af grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med fredningsstyrelsen.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 306/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2057
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2009 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/003310
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af Egholm Voldsteds ruins murværk mm.

Litteraturhenvisninger  (2)
Hertz,J.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark.
1962

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001