Avnsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020613-10

Fredningsnr.
332643

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sb.(nyt nr.) 10. Stensætning bestående af en kreds, ca. 8 m i diam., af 15 store sten, derindenfor en kreds af 24 noget mindre sten. Arealet mellem disse stenrækker er noget uregelmæssigt bro- lagt med noget mindre sten. Dækket af et tyndt muldlag i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 263/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning bestaaende af en Kreds ca. 8 m i Diam., af 15 store Sten, derindenfor en Kreds af 24 noget mindre Sten. Arealet indenfor disse Stenrækker er noget uregelmæssigt brolagt med noget mindre Sten. I Skov, dækket af tyndt lag Muld.

1943 Tinglysning
Journal nr.: 263/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal besigtigelse
Journal nr.: 498/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning i uregelmæssig rundet form, mål ca 0,4x8x8 m. Der er i yderkanten en "kreds" af store sten, ialt 15, der rager op til 0,5 m op over terræn indenfor en tilsvarende "kreds" af mindre sten. Det indre brolagt med hovedstore sten i en ret jævn skrånende flade, der følger terrænets hæld. Placeret ca 10 m fra skovvej, ca 1 km fra offentlig vej, på kanten af ret stejl morænebakke Ø for Avnstrup sø. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt anlæg, ret højt placeret i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Mos og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)