Orup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020613-6

Fredningsnr.
33265

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/4 1920, Københavns magistrat. Afmærkn.: MS 1926, H.C. Broholm. Langdysse i Orup skov. 4, m lang i VNV-ØSØ, 9 m bred, midtpå og hen mod ØSØ indtil 1,65 m høj, ved begge en- der derimod lav. På gravkamrets plads en større fordyb- ning. Mod N 15 randsten (deraf 3 faldne, 1 kløvet), mod V 2 (den ene faldet) mod S 18 (deraf 3 faldne) mod Ø ingen. Alle randsten anseelige. Bevokset med bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Langdysse med Retning NV-SØ. Langs den sydlige Side staa 18 anselige Stenblokke, de fleste paa deres oprindelige Plads, kun den 2den fra Øst er væltet og den 5te kløvet. Alle Sten have en Flade der vender bort fra Høien. Mod N findes 13 Sten i en Række; af disse ere den anden og tredie Sten fra N væltede. I den nv Ende staa 2 Sten, af hvilke den ene er 4' h, 3 1/2' l, den yderste Sten mod N er borttaget. Mod S findes kun en Endesten. Høien er mod NV kun c. 1' h. men hæver sig mod SØ, hvor dog c. 50' fra Randen er gravet en stor Fordybning, hvor Gravkammeret har været. Høiden er her 5 F. Hvor Høien er størst rage Randstenene kun 1-1 1/2' op over Jordoverfladen, mod NV og SØ derimod 3-4'. Dyssens Længde er 133' Bredde 28'. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Orup Skov. 42 m l i VNV-ØSØ, 9 m br. Midtpaa og hen mod ØSØ indtil 1,65 m h., ved begge Ender derimod lav. Paa Gravkamrets Plads en større Fordybning. Mod N 15 Randsten (deraf 3 faldne, 1 kløvet), mod V 2 (den ene f.), mod Ø ingen. Alle Randsten anselige. Bev. med Bøgetræer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i VNV-ØSØ'lig retning. Mål ca 42x9x1,7 (højest på midten). Kammeret har antagelig ligget i Ø-enden, nu en større uregelmæssig, tilgroet fordybning. Flere randsten, mod N 15, V 2, S 18, Ø 0. Enkelte rodvæltede, kløvede. Mod V en rævegrav under stormfældet træ, hvor rodnet delvist er vippet op, herved en hel del større sten frilagt (fra grav?). Højen er bevokset med store løvtræer samt en del buskeads, ca 5 m fra skovvej med trampet sti til dyssen, ca 450 m til offentlig vej. Der fører idag en skovvej også S om dyssen. Den ligger neden for en skråning ned mod lavning mod Ø og N. Skovvejsændring fra kortene. ** Seværdighedsforklaring ** Større dysse med store randsten. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)