Orupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020613-8

Fredningsnr.
33267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med polygonalt dyssekammer. Jordhøjen ca. 3/4 x 8 m, utydeligt omrids. Kamret består af 4 store bæresten. Den svære overligger er væltet af og ligger ved foden af den bakke, hvorpå dyssen ligger.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med polygonalt Dyssekammer. Jordhøjen ca. 3/4 x 8 m, utydeligt Omrids. Kamret bestaar af 4 store Bæresten. Den svære Overligger er væltet af og ligger ved Foden af den Bakke, hvorpaa Dyssen ligger.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Høj, mål ca 0,8x8x8 m. I midten et dyssekammer med 4 bæresten og 1 større dæksten, nu på plads (højde ca 1 m over højen). Tilgroet især med hindbær, i nybeplantning med graner , ca 0,5-1 m store, disse planet nær højfod (ikke påtalt). Ligger ca 20 m fra skovvej i indhegning ca 600 m fra offentlig vej. p kanten af en lidt lavere morænebakke med ret stejl skråning mod SØ. Skovvejsændring fra kortene. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)