Vriedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030103-2

Fredningsnr.
312028

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1881, præsteembedet. Afmærkn.: MS 1887 Dyssekammer på rundhøj. Græsklædt i ager. 4 sidesten og stor dæksten. Skåltegn på sydlige sidesten. NMI: (Herfra pragtfuld udsigt over Kalundborg og fjorden). (Seværdig).
Undersøgelsehistorie  (11)
1868 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1868 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj med Dyssekammer. Dette er af rektangulær Form 7'1" l. 4'1" br. Retningen er SØ-NV. Kammerets Endesten mod SØ er 1 1/2' lavere end den anden. Af den fladagtige Dæksten er et Stykke udprængt. (Fredlyst) Plan af Løffler. Bevoksning: 1983: Græs

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Rundhøj; græsklædt i Ager. 4 Sidesten og stor Dæksten. Skaaltegn paa sydlige Sidesten. (Herfra pragtfuld Udsigt over Kalundborg og Fjorden) (Seværdig).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på rundhøj. Kammeret består af 4 bæresten og 1 meget stor overligger på plads. På den sydlige bæresten ses skåltegn hvoraf nogle er meget store. Ved vestlige højfod ses 2 randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Meget flot dysse med fri beliggenhed på top af bakkedrag. Dyssen ligger langt inde på mark men adgang kunne etableres langs skel. Ved opsætning af stifinderpæl ville det være muligt at finde stedet. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdigt dyssekammer, med vid udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)