Raklev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030103-20

Fredningsnr.
312026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fritstående dyssekammer i have. Stor dæksten, 2 sidesten og 1 endesten. NMI: (opr. i Ø-V langdysse).
Undersøgelsehistorie  (10)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget forstyrret Langdysse 128' l i NV-SØ 25'6" br.; kun nogle enkelte spredtstaaende Randstene ere tilbage. Langdyssen har indesluttet 3 rektangulære Gravkamre de to i samme, det tredie i modsat Retning af Langdyssen. (se Plan af Løffler).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Have. Stor Dæksten. 2 Sidesten og 1 Endesten. (opr. i Ø-V. Langdysse.)

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer 2 bæresten og 1 endesten. Kammeret er Ø-V orienteret. Overliggeren ligger på plads, den har tydelige spor af sprængningsforsøg. Lige øst for kammeret ses en opretstående ca 40 cm høj højx0,30 m bred sten. Ca 3 m nordøst for kammeret ses endnu en sten ca 50 cm bredx0,30 m over jordens overflade. Denne sten står på nabogrunden men kan være en randsten. Nabohus mod øst har nyere tilbygning, der næsten rækker helt ud til dyssen - tilladelse? . Elmast 230/22 placeret klods op af dyssekammerets nordøstre hjørne (NVE). Fortsættelse af sagsbehandlerkomm.: Raklev kommune 5/9-69, F2682/69. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger i have.

1993 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution

1993 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution

1993 Uspecificeret aktivitet
Uspecificeret institution

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)