Slaaenbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030103-159

Fredningsnr.
312019

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3120-19, 20. Dobbeltjættestue (med to kamre) med gang mod Ø. Græsklædt i ager. Sydkammer 9 sidesten, 3 og 4 gangsten. Nordkammer 2 sidesten, 1 gangsten. Den omliggende høj ca. 12 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (14)
1861 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1861 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj kaldet "Slaaenbjerg". Der fandtes Urner. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Udlodden paa Bankerne S. for Vejen ligger en oval Høj med to Gangbygninger, der siges delvis udgravne af Zinck. Højen er 60' l. 47' br. Af Kamrene er det vestre 11' l. 7'2" br., det østre 12'1" l. 6'11" br. Gangene ere ikke udgravne. Højen kaldes "Slaaenhøj". Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 210/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbeltjættestue (med to Kamre) med Gang mod Øst. Græsklædt i Ager. Sydkammer: 9 Sidesten, 3 og 4 Gangsten. Nordkammer: 2 Sidesten, 1 Gangsten. Den omliggende Høj ca. 12 x 20 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltjættestue omgivet af mindre højrest (1,1 m høj). Kammeret mod syd har indgang mod øst. Gangen er dannet af 4 og 3 sten. Selve kammeret består af 9 bæresten. Det er uden dæksten. 1 m syd for kammeret ligger 4 større sten på højen. Det nordlige kammer ses som en 5 m lang og ca 3 m bred og 1 m dyb sænkning. To bæresten i kammeret og 1 sten i gangen ses på plads. Mål: 1,6x22x13 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)