St. Rise
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-83

Fredningsnr.
44162

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1884 (Købt) Afmærkn.: MS (1893, ved Kapellan Hansen) Langdysse, 8 x 21 m. Kamret orienteret Ø-V, omsat med rand- sten. Rektangulært kammer bestående af 5 bæresten, hvoraf en væltet og dæksten brudt i to stykker. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pl. XVI. Langdysse c. 67' 4" l. i NV - SØ., 27' 7" br., en del forstyrret. Den indeslutter paa Midten en aflangt firkantet Gravkammer 7' 6" i NØ - SV. Af de anselige Randstene ere endnu de fleste tilbage; Endestenen mod NV er en 4' 5" h. Sten, anseligere end de andre Randstene; en lignende skal have staaet i den SØ. Ende, hvor der nu ikke staar nogen tilbage. (Jvnf. nøjere Beskrivelse i Fredningsdeklarationen, samt Planen og Profiltegningen). Bevoksning: 1982: Græs

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i nv-sø, noget forstyrret, 21 m. l., 8,00 m br. A. P. Madsens tegning gælder stadig. Langdyssens eneste kammer har indgang i SV og maaler udvendig 2,70 m x 2,55 m. indvendig 2,25 m x 0,80 m. Kammeret staar i en lille jordhøj, over den rager stenene 40-50 cm op. Fra markfladen til kammerstenens top er der i s. 1,50 m i n. 2,10 m. Ved begge sider af kammeret ligger et sprængstykke af overliggeren, som af den forrige ejer blev sprængt for ca. 50 aar siden. Midt for den nv-re ende af langdyssen staar oprejst en anselig 1,50 m. høj sten. For den modsatte ende skal en lignende sten have staaet; den skal efter ejerens udsagn ligge i den søndre trappe til St. Rise Kirkegaard, andre mener i præstegaardens trappe. I Kirkegaardstrappen var den ikke. Fra indersiden af yderste randsten i nv. til kammerets nvligste sten maales 7,90 m, fra kammerets sø-ligste sten til inderste punkt paa den væltede randsten i sø maales 7,30 m. Fredlyst ved deklaration af 9-7-1884. [Fotos indklæbet i sb-læg]. Bevoksning: 1982: Græs

1945 Museal restaurering
Journal nr.: 234/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i ager, 8 x 21 m, omsat med 22 randsten. Rektangulært kammer. Or. Ø-V. 5 bæresten, heraf 1 væltet, dæksten brudt i 2 stk. Bevoksning: 1982: Græs

1981 Museal rekognoscering
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret Ø/V. Højfylden stærkt udflydt. Omsat med randsten, hovedsagelig endnu opretstående: I S 10, i Ø 1, i N 10, i V 1 meget stor. 1 stort, rektangulært dyssekammer orienteret N/S, sat af 5 bæresten, der bærer 1 stor, spaltet dæksten. Indvendige mål: Højde 1,0 m., 2,4 x 1,0 m. Et lag marksten er lagt (eller kastet ind) i kammeret, dækkende dettes bund. Påtalt. Tegn på kreaturers ophold på højen er kun svage - ingen egentlige skader. Den afgræssede høj fremtræder smukt. Nuv. ejer ophører i 1983 med kreaturhold. Ejeren gav ved forespørgsel udtryk for, at han var interesseret i en tinglysning af den adgang, han selv frivilligt har opretholdt til højen gennem mange år. NB: Bør fremmes, da ejeren i løbet af 1-2 år agter at afhænde gården! HASTESAG! Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Romantisk udseende, med fin udsigt. Smukt afgrænset. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)