St. Rise
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-88

Fredningsnr.
44163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1884 (Købt) Afmærkn.: MS (18893, ved Kapellan Hansen) Langdysse, 8 x 12,5 m, orienteret Ø-V. Kammer omsat med rand- sten. 5 bæresten, tærskelsten, ingen dæksten. 26 randsten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pl. XVII. En Langdysse, kun 33' l. i NV - SØ., 20' br.; paa Midten et aflangt firkantet Gravkammer 5' 6" l. i NV - SØ., med lav Endesten mod S.Ø., bredere paa Midten 3' 6" end mod Enderne (2' 10" x 3' 1"). En anselig Dæksten er bortsprængt for faa Aar siden. Ved Undersøgelse af det endnu jordfyldte Kammer fandtes paa Bunden Skeletrester, men ingen Oldsager. Langdyssens Randstene ere paa en enkelt nær alle tilstede, tildels synes de noget udfaldne af Rækken; men kun Toppen er synlig over Jordhøjen. Endestene ere større ende de andre Randstene. (Jvnf. Beskrivelsen i Fredninsdeclarationen, samt Planen og Profiltegningen). Bevoksning: 1982: Græs

1884 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 140/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i vnv-øsø, 12,5 m lang, 8,00 m br. i øsø, 7,00 m br. i vnv. A.P. Madsens tegning gælder stadig med nogle faa undtagelser (jfr. indberetning i sag 140/36). Fra østligste punkt paa yderste væltede randsten i V til v-ligste punkt af kammeret 3,75, den tilsvarende afstand mod øst 4,20 m. Kammeret, med tærskelsten i ssv, maaler udvendig 2,10 m x 1,50 m. - Fedlyst ved deklaration af 9-7-1884. Bevoksning: 1982: Græs

1945 Museal restaurering
Journal nr.: 234/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse græsklædt i ager. Kammer omsat med 26 randsten. 5 bæresten, tærskelsten, ingen dæksten. Or. Ø-V 8 x 12 1/2 m. Bevoksning: 1982: Græs

1981 Museal rekognoscering
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulært dyssekammer i do. langhøj, 2,3 x 10,0 x 6,8 m., orienteret Ø/V. Højen omsat med ret små randsten (10 i S, 12 i N, 3 i V og 1-2 i Ø). Restaureret: Randsten rejst, højfyld opbygget, en dæksten lagt på kammeret, der er sat af 5 bæresten og 1 tærskelsten samt, SØ for denne, vistnok 1 gangsten. Bærestenene holdes parvis indbyrdes i spænd ved indsatte lægtestykker. I kammeret lidt træaffald. På højen 2 ruller rusten hegnstråd. Pænt restaureret, men af hvem ?? Ved besøg på stedet foretaget af LMR 1980 var kammeret uden dæksten, og højen iøvrigt ikke restaureret (dokumenteret ved foto i LMR). Skal denne nydeligt udførte, men uautoriserede restaurering påtales ? ** Seværdighedsforklaring ** Nyrestaureret og instruktiv. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)