Loddenhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030104-1

Fredningsnr.
322124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Nordenhøj (Loddenhøj). Høj med to jættestuekamre. Græsklædt ved agerskel. I det vestlige kammer, der er uden dæksten, vokser et æbletræ. NMI: (Restaureret 1940, seværdig).
Undersøgelsehistorie  (16)
1858 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Omkreds 90 al. Spores at have været omsat med en Kreds af tæt sammenstaaende Sten, men er nylig bleven meget ødelagt, idet Størstedelen af Jordudfyldningen er bortført. Paa Toppen en stor Steen, som synes at være Overligger paa det i Dyssen skjulte Gravkammer. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1858 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To flade i Randen meget beskadigede Høje [sb1-2] der hver indeslutter to sammenbyggede Gangbygninger, der ikke ere udgravede men af hvis Sidestene og Dækstene endel ere sprængte og bortførte. Den nordre, "Loddenhøj" tegner sig saaledes: [plan]. Indgangene til Kamrene vende i forskjellig Retning; det østre Kammer er efter Dækstenen c. 9 ' l. 6' br., det vestre endnu større. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Nordenhøj" (Loddenhøj). Høj med to Jættestuekamre, græsklædt ved Agerskel. I det vestlige Kammer, der er uden Dæksten, vokser et Æbletræ. (Restaureret 1940, seværdig).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal restaurering
Journal nr.: 38/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj"/"Nordenhøj" Høj med 2 pænt bevarede jættestuekamre. Højen 1,8 m. høj. Gangenes åbning vender mod S. Kammeret i Ø: 6 gangsten, hvoraf to med overligger. Lidt (restaureret) tørmur. 2 karmsten ved åbning til kammer. 1 flækket overligger på plads. 8 bæresten. Kammeret i V: 7 gangsten, hvoraf to med overligger. Overligger i kammer mangler. 6 bæresten i kammeret. Højen er ved at vokse til med hyld, højt græs og brændenælder, der burde holdes nede. Adgang ad skel. ** Seværdighedsforklaring ** Ret seværdig dobbelt-jættestue, der tydeligt ses fra vejen og som nu er ret tilgængelig. De gode adgangsforhold og den landskabelige virkning gør stedet velegnet til skiltning. På Kalundborg Museum opbevares fund fra stedet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Privat opsamling
Kalundborg Museum

1984 Anden transaktion om genstand
Kalundborg Museum
Klbg.Mus.E.S. 331, lancetf. Dolk, Flad Skafttungepil (343), 3 runde Ravperler, 2 gennmb. Hundetænder (360-61).

1993 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7612/93 (SN 613-407)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I rundhøjens østlige dyssekammer blev den flækkede dæksten flyttet til en mere stabil plads. Den afspaltede del af stenen blev ikke passet sammen i bruddet men placeret, så den lukkede optimalt for kammeret. En dæksten, der formodentlig hører at høre til den inderste del af gangen, blev flyttet, så den dækkede et større hul i kammerets loft. En flækket bæresten i østkammerets gang blev sikret ved montering af en rustfri stålspindel. Tørmurene i de to dyssekamre og gange blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Gulvene i de to dyssekamre og gange blev oprenset for nedfalden højfyld og dækket med et lag nøddesten. Den opgravede højfyld blev fordelt ud over højen, så den skjulte dækstenene, og tilsået med græs. For at holde på højfylden ved det vestlige kammer blev der lagt et bælte af marksten og fliser fra den nordlige side af gangen ud til højfoden. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Rørby/Laaddenhøj; stenalder; Norm.Anat.Mus. AB124,1; PMD 148; Z1099-1304.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin dobbeltjættestue med informationstavle.

Litteraturhenvisninger  (0)