Rørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030104-191

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Votivfund, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1952 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 1133/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal udgravning
Journal nr.: 1133/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved oprensning af en grøft i en mose ved Rørby fandtes et ornamenteret bronzekrumsværd, der var stukket skråt ned i tørven. Sværdet, der er fra begyndelsen af bronzealderen, var det første af sin art, der blev fundet i Danmark.

1957 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1133/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 1133/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Journal nr.: 1133/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Finderen af det første krumsværd fandt i 1957 endnu ét, da han var ved at grave kartofler op. Det andet sværd lå 10 m fra det første, men var formentlig flyttet fra sit oprindelige leje af markredskaber. Sværdet er ornamenteret på samme måde som det først fundne, men er i modsætning til dette også prydet med en skibsfigur. Nationalmuseets efterundersøgelse på fundstedet var uden resultat.

Litteraturhenvisninger  (0)