Rørby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030104-191

Anlæg og datering

Votivfund, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1952 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved oprensning af en grøft i en mose ved Rørby fandtes et ornamenteret bronzekrumsværd, der var stukket skråt ned i tørven. Sværdet, der er fra begyndelsen af bronzealderen, var det første af sin art, der blev fundet i Danmark.

1957 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Finderen af det første krumsværd fandt i 1957 endnu ét, da han var ved at grave kartofler op. Det andet sværd lå 10 m fra det første, men var formentlig flyttet fra sit oprindelige leje af markredskaber. Sværdet er ornamenteret på samme måde som det først fundne, men er i modsætning til dette også prydet med en skibsfigur. Nationalmuseets efterundersøgelse på fundstedet var uden resultat.