Kong Haralds Dysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030105-38

Fredningsnr.
31204

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/9 1869, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS (iflg. meddelelse fra sognefoged Søren Larsen). Fritstående dyssekammer omgivet af lav jordhøjning. 2 x 2 sidesten, 1 endesten og stor dæksten. NMI: (Seværdig)
Undersøgelsehistorie  (13)
1869 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd for Vejen, fredlyst fritstaaende Gravkammer omgiven af en i Siderne afskaaren rundagtig Højning. Kammeret (se Capt. A.P. Madsens Plan og Prospekt) er 7'1" l. 3'10" bredest, 1'8" br. i den mod S.Ø. vendende Gangaabning. Bevoksning: 1983: Græs

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer omgivet af lav Jordhøjning. 2 x 2 Sidesten, 1 Endesten og stor Dæksten. (Seværdig).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer omgivet af lav jordhøjning (0.9 m høj). Kammeret består af 2 sidesten og 1 endesten. Åbning ca S. Stor dæksten på plads. I kammeret ses lille bunke marksten. Bunken synes dog af ældre dato. Lecafabrik nu nedlagt beliggende inden for 100 meter zonen. Mindre skærmbeplantning af fyr ind på fabriksgrunden som dog stadig skæmmer synsfeltet. Den store hal der skulle være væk inden udgangen 1982 er tilsyneladenende fjernet men den omgivne fabrik samt mindre grundmureet hus ses dog stadig c. 50 meter mod V og NV. ** Seværdighedsforklaring ** Flot dyssekammer beliggende ca 10 meter fra landevej. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Smukt dyssekammer tæt ved landevej. Skilt opsat.

Litteraturhenvisninger  (0)