Kongsøhøv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030105-47

Fredningsnr.
31203

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fritstående stenkammer. Bevokset i ager. 2 dæksten og 8 si- desten. NMI: (Rester af jættestue)
Undersøgelsehistorie  (17)
1824 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1824 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1826 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1826 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kongsøhøv"; Rest af en anselig Gangbygning. Den tilbagestaaende formentlige Halvdel af Kammeret er 11' l. Bredden er 4'10" i Enden, 6'6" paa Midten. 2 Dæksten ligger tilbage over Kammeret. Dette er ialtfald tildels udgravet af Zinck og Kbmd. Lund. I Højen Udenom er fundet Urner med brændte Ben. (Paa Gaarden haves en Erkjendtlighedsmedaille fra Museet, sendt for c. 60 Aar siden [1824] gjennem Pastor Mule). Bevoksning: 1983: Græs

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret snit.

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal besigtigelse
Journal nr.: 356/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Stenkammer Bevokset i Ager. 2 Dæksten og 8 Sidesten. (Rester af en Jættestue)

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret fotomontage.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkammer NØ-SV-orienteret. Kammeret består af 8 bæresten og 2 dæksten på plads. kammeret åbent mod SV. Lille rest af jordhøj bevaret (ca. 0,8 m høj). ** Seværdighedsforklaring ** Kammeret beliggende 50-75 m fra landevej. Det ligger midt på mark, men ses tydeligt fra landevejen. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot stenkammer kan ses fra landevejen.

Litteraturhenvisninger  (0)