Regnshøj

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030107-20

Fredningsnr.
33211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 19/3 1910, gdr. Jens Christian Pedersen. Dipl. Afmærkn.: MS 1910, Rosenberg. Regnershøj med jættestue. Højen er 30 x 20 m. 4 m høj, en del afgravet mod V. Kammer af 13 bæresten og 3 dæksten, gang af 5 par bæresten.
Undersøgelsehistorie

1850 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1850 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1861 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[På Matr.nr. 11 "Kirkeagrene"], om hvilke går det Sagn, at Svallerup Kirke blev bygget før, men om Natten af Troldene fra den nærved liggende Reinshøi flyttet til Svallerup, hvor den nu ligger. Bevoksning: 1983: Græs

1861 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Syd højt i Terrainet ligger "Regnshøj", en anselig toppet Høj, der indeslutter en Gangbygning med et 16'4" l. 6'5"-7' br. Kammer og en 16'3" l. Gang med to Karmafsatser. Kammeret har 3 anselige Dækstene, over Gangen ligger 5. Jættestuen blev opdaget c. 1848. Nogle Sager derfra afgaves til Grev Moltke-Nørager Ligeledes ere flere Pandeskaller fundne, men Fylden ligger dog endnu indvendig indtil en Højde af 2'-3' under Dækstenene. Højen er opdynget paa en naturlig Top, saa det kan se ud som om Gangbygningen er anlagt oppe i Højen. Af denne er en betydelig Del afskaaret mod Øst, hvorved det ses at der ovenpaa Dækstenene er sammenhobet knust Flint og anden Stenfyld. Bevoksning: 1983: Græs

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Regnershøj", med Jættestue. Højen 30 x 20 m, 4 m. høj, en Del afgravet mod Vest. Kammer af 13 Bæresten og 3 Dæksten, Gang af 5 Par Bæresten.

1952 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Regnershøj. Jættestue i høj. Højen er afgravet mod vest, men er ellers jævnt kuplet. Et par væltede randsten er synlige. Indgangen til jættestuen findes mod øst ca 1,60 m oppe på højsiden. yderst er bevaret 3 gangsten mod syd + gangsten og 1 tværstillet (karmsten?) i nord. Denne del af gangen har ingen dæksten. Længere inde står 4 gangsten i hver side og her ses 3 dæksten. Denne del af gangen er konstrueret således at højden stiger ind mod kammeret. Kammeret består af 13 bæresten og 3 store dæksten. Fra loftet i kammeret rager yderligere en spids sten ned. I den overdækkede del af gangen og i kammeret ses en smuk tørmurskonstruktion. Stor sten er rejst ved vestlige højfod. Her står Regnershøj 1941. ** Seværdighedsforklaring ** Skal skiltes, idet højen ligger lige ved landevej. Trappe fører herfra op til højen. Bevoksning: 1983: Græs

1989 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kammerets tørmure blev efterset og repareret. To paksten mellem dækstenene var i fare for at falde ned og blev sat tilbage på plads. Højoverfladen blev udjævnet med muld og græstørv. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Regnershøj; stenalder; A26197-239.

2004 Museal restaurering
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Gulvet i jættestuens gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Utætte pakkonstruktioner i jættestuen blev tætnet. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Jættestuens indgangsområde blev frigravet. Indgangsområdets sider blev reguleret og belagt med græstørv. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig jættestue, med stort kammer. Flot udsigt.


Billeder

3628 oversigt