Saltoftegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030109-58

Fredningsnr.
322241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fritstående dyssekammer på mindre høj i ager. Stor dæksten, 3 sidesten og lav tærskelsten i øst, samt een gangsten. Hø- jen 8 x 10 m i areal. NMI: (På højen er sammendynget opsamlede sten).
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
SØ. for [sb.57] ligger paa en Banke et rektangulært Gravkammer af 5'10" Længde, 2'6"-2'8" (i Øst) br. Endestenen mod Ø. er lavere 1'1" end de andre Sidestene. I Dækstenen ses ingen skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1983: Græs

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer paa mindre Høj i Ager. Stor Dæksten, 3 Sidesten og lav Tærskelsten i Øst, samt een Gangsten. Højen 8 x 10 m. i Areal. (Paa Højen er sammendynget opsamlede Sten).

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer omgivet af mindre jordhøjning, 2,5 x 10,5 x 9,0 m. Høj, 1,1 m. høj. 4 bæresten. 1 tærskelsten i Ø, der hælder ind i kammeret. 1 gangsten samt 1 overligger på plads. Langs randen af højningen mindst 8 randsten, flere kan være skjult af jord. På N-lige side er der stukket håndstore sten i mellemrummene mellem stenene - børns leg? ** Seværdighedsforklaring ** Pænt velbevaret dyssekammer beliggende på mindre højdedrag midt på mark. Synlig fra vej. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pæn dysse på mark.

Litteraturhenvisninger  (0)