Bygning: Sct Anna Gade 25A

Sct Anna Gade 25A, bygning 1, Helsingør
BBR-nummer:
217-114357-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
312
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-114357-1
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 25 A, 3000 Helsingør
Adresse:
Sct Anna Gade 25 B, 3000 Helsingør
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
114357
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
156
Totalt bygningsareal:
312
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1966
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
164, HGØR BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1851

SAVE-undersøgelse

Notat:
D27-34 OPR. BYGNING PÅ GRUNDEN ØDELAGT AF BRAND I 1849. BRÆNDTE IGEN I 1912D. (BILLED B27-6) 3. ETAGE FRA 1794-1801.FORHØJET I 1857-67.FØRT AF BRYGGER OTTO KIERBOEÅRET M. MA
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
68070

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
NYKLASS. HJØRNEBYGNING, TAG UBLIDT RENOVERET
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
OPFØRT FOR SNEDKERMESTER P.C. MØLLER, SE 49
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
STIL PASSER I MILJØ, BUTIK & TAG SKÆMMER
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
N.T.+ SKORSTEN, BUTIKSFACADE
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
P.G.A. KULTURHISTORIE OG MILJØ
Registreringsdato:
16-10-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap