Bygning: Classensgade 17A

Classensgade 17A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-90515-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1909
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
5716
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-90515-1
Kommune:
København
Adresse:
Classensgade 17 , 2100 København Ø
Adresse:
Classensgade 17 A, 2100 København Ø
Adresse:
Classensgade 17 B, 2100 København Ø
Adresse:
Classensgade 17 C, 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
90515
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
6
Bebygget areal:
983
Totalt bygningsareal:
5716
Opførelsesår:
1909
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4255, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEEJENDOM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
305-10,11.97:J27

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
noget overgjort m.mange forskellige mat.,bygn.sdele (ko
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
de 1,2,3,4,5) og stilarter. (udsmykn.kode2,4,5,6,7,9)
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
markant trefl.anlæg i kvarteret for enden af Kastelsvej
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
uorig.butiksvinduer.Velux.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Nyistandsat.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
ikke kønt men meget markant
Registreringsdato:
22-10-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Frontispice, fronton, frontspids; Karnap
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Andet
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Småkviste; Manzardkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Renæssance; Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap