Bygning: Pøl Nørregade 3

Pøl Nørregade 3, bygning 1, Sønderborg
BBR-nummer:
540-11535-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1860
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
215
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-11535-1
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Pøl Nørregade 3 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11535
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
215
Totalt bygningsareal:
215
Opførelsesår:
1860
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9PØL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
30-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Gadesiden meget moderniseret
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Fint stråtægt anlæg ved vejen
Registreringsdato:
26-06-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Bindingsværksgavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap