Bygning: Ingeborgvej 33

Ingeborgvej 33, bygning 1, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-35243-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
84
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-35243-1
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Ingeborgvej 33 , 9900 Frederikshavn
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
35243
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
84
Totalt bygningsareal:
84
Opførelsesår:
1935
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
63DØ, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-048-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
rødstenshus med tandsnitsgesims, sidestillet kvist
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
mage til nr 31
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
fin klassicist inspireret hoveddør
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
nyere tilpassede vinduer
Registreringsdato:
14-05-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap