Bygning: Gustav Adolphs Vej 17

Gustav Adolphs Vej 17, bygning 1, Lyngby-Taarbæk
BBR-nummer:
173-58098-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1958
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
172
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
173-58098-1
Kommune:
Lyngby-Taarbæk
Adresse:
Gustav Adolphs Vej 17 , 2800 Kgs. Lyngby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
58098
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
172
Totalt bygningsareal:
172
Opførelsesår:
1958
Ombygningsår:
1991
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
14BD, LYNGBY, LYNGBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
modern udstrakt bygn i gulsten m åbne facader, 2 niveaur, ovenvinduer, b
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
prisbelønnet i 1958
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
tilbagetrukket på grund bag større beplantning
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
fremstår org i farveholdning og materialer
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
netop istandsat i stil
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
20-07-0813

Bygningskonstruktion

Stilart:
Modernisme

Bygningsomgivelser

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap