Bygning: Lumby-Tårup-Vej 20

Lumby-Tårup-Vej 20, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-238955-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1926
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
150
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-238955-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Lumby-Tårup-Vej 20 , 5270 Odense N
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
238955
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
150
Totalt bygningsareal:
150
Opførelsesår:
1926
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
11A, LUMBY TORP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B67-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Uheldig facadekomposition
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Ark. ukendt
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
N.V.N.D.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
15-08-1996

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap