Bygning: Hans Hornemanns Vej 6

Hans Hornemanns Vej 6, bygning 1, Næstved
BBR-nummer:
370-14239-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1921
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
89
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
370-14239-1
Kommune:
Næstved
Adresse:
Hans Hornemanns Vej 6 , 4700 Næstved
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
14239
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
89
Totalt bygningsareal:
89
Opførelsesår:
1921
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
10AQ, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
IN-19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
27-11-1990

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny port
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap