Bygning: Agnetevej 9D

Agnetevej 9D, bygning 6, Helsingør
BBR-nummer:
217-102987-6
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1800
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
540
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
217-102987-6
Kommune:
Helsingør
Adresse:
Agnetevej 9 D, 3060 Espergærde
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
102987
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
540
Totalt bygningsareal:
540
Opførelsesår:
1800
Ombygningsår:
1969
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1A, FLYNDERUPGÅRD,MØ
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Notat:
E22-18 FLYNDERUP = FORSVUNDEN LANDSBY (FLYNDERTORP). LANDSBYEN BESTOD AF 3-4 GÅRDE, EJ ET ESRUM KILOSTER. EFTER REFORMEN I 1536 BLEV DEN KRONGODS. FREDERIK D. 2 FORÆR E TIL HELSINGØR AL
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
20055

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
HVIDKALKET BDV.HUS, HARMONISK, VELPROP.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
1700-TALLETS FLYNDERUPGÅRD, OPR. GÅRD.
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
GÅRD MED MARKER OMKRING
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
N.T. (OPR. STRÅTAG) + TAGKVIST + D. + V. (I STIL)
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
VELHOLDT
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
P.G.A. ALDER - GODT BEVARET
Registreringsdato:
11-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Notat om indre og ydre forhold:
DEL AF GÅRD
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap