Bygning: Betlehems Sogns Menighed

Tømrergade 9, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-590518-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1931
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
483
Anvendelse:
Bygning til daginstitution

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-590518-1
Kommune:
København
Adresse:
Tømrergade 9 , 2200 København N
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
590518
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
161
Totalt bygningsareal:
483
Opførelsesår:
1931
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Folie med grus/sten (fladt)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
36CL, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Betlehems Sogns Menighed
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d3-22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
funkt.ark. med borg inspiration, fin
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
hører til kirken
Registreringsdato:
04-03-1996

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør; Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Fladt tag (built up)
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap