Bygning: Duebjergvej 2

Duebjergvej 2, bygning 3, Bornholm
BBR-nummer:
400-66183-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1924
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
288
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-66183-3
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Duebjergvej 2 , 3790 Hasle
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
66183
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
288
Totalt bygningsareal:
288
Opførelsesår:
1924
Ombygningsår:
1964
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
67A, KLEMENSKER
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Sammenbyg.med nyere længe.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Gårdlænge, stald.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Helhed - gårdrum.

Bygningskonstruktion

Stilart:
Murstensbygninger- landbrug, udlænger

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap