Bygning: RØMERHUS

Skt. Clemens Torv 8, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-438915-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1895
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4108
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-438915-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Skt. Clemens Torv 8 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
438915
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
680
Totalt bygningsareal:
4108
Opførelsesår:
1895
Ombygningsår:
1982
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
773, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
RØMERHUS
Notat:
Butiksfacaden er optaget af store ruder til kontorer og forretning, herunder Neye og Clemens Papirteknik. Herover er huset præget af en sammensætning af røde forblændersten, som ved de brækkede hjørner og ved vinduesfalsene afgrænses af og sand
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
4-090-31,32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Butiksfacaden er optaget af store ruder
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Kraftige nyere vinduer, skæmmende baldakiner
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Bygningsværker - Bro
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap