Bygning: Strandkærvej 4

Strandkærvej 4, bygning 1, Syddjurs
BBR-nummer:
706-756-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1928
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
84
Anvendelse:
Sommerhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
706-756-1
Kommune:
Syddjurs
Adresse:
Strandkærvej 4 , 8400 Ebeltoft
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
756
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
84
Totalt bygningsareal:
84
Opførelsesår:
1928
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1S, STRANDKÆR
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
smukke smedejernsdetaljer, vinduesgitre og baluster
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
sommerhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b35/14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
symmetrisk bind.værk med smuk detaljering
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
nationalromantisk,smedejernsdetaljer
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
idyllisk beliggende på skråning i skov
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
fuldstændig intakt
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
et fuldstændigt bevaret hus
Registreringsdato:
26-05-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Beklædt dør; Revledør
Oprindelig funktion:
Sommerhus
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap