Bygning: Fuglebakkevej 18

Fuglebakkevej 18, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-43821-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1927
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
120
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-43821-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Fuglebakkevej 18 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
43821
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
66
Totalt bygningsareal:
120
Opførelsesår:
1927
Ombygningsår:
1941
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
15DT, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
enkelte huse har tilbygget karnap
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
rækkehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
57/26-30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
flot dansk funktionalisme
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
absolut bev. Th. Henningsen, arkitekt 2-36
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
samlet homogen bebyggelse
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
mange huse uoriginale døre og vinduer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
solidt byggeri
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
banebrydende rækkehusbebyggelse
Registreringsdato:
15-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Stakit
Omgivelse:
Natur - Allé
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap