Bygning: Lunkerisvej 5

Lunkerisvej 5, bygning 1, Svendborg
BBR-nummer:
479-117551-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1727
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
76
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
479-117551-1
Kommune:
Svendborg
Adresse:
Lunkerisvej 5 , 5700 Svendborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
117551
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
76
Totalt bygningsareal:
76
Opførelsesår:
1727
Ombygningsår:
1946
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
23C, LUNDBY BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
1-054-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Meget harmonisk bindingsværkshus
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
enkelte gode nyere vinduer, enkelt glas, god ny dør
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
velholdt, (PS øvrige vinduer orginale)
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
ren idyl
Registreringsdato:
26-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Hus
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap