Bygning: Buen 8

Buen 8, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-15577-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1916
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
123
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-15577-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Buen 8 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
15577
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
123
Opførelsesår:
1916
Ombygningsår:
2011
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5FI, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
85/6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
god bygningskrop
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
ark. Koch og Seest. Haveby
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
føjer sig ind i helhed
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nyere kvist/balkon/dør. Velux i tag
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
velholdt, nye vinduer, nykalket
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
ved disse enkel huse kan for mange ændr.ødelægge meget
Registreringsdato:
28-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue; Balkon, altan; Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap