Bygning: Saltø Skovvænge 12

Saltø Skovvænge 12, bygning 2, Næstved
BBR-nummer:
370-26844-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
370-26844-2
Kommune:
Næstved
Adresse:
Saltø Skovvænge 12 , 4700 Næstved
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
26844
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
34
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Træbeklædning
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
3BI, STENBÆKSHOLM
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
STAV-16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
P.G.A. TILBYGN.
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
17-01-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Dør/Port:
Ny port
Oprindelig funktion:
Udhus
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap