Bygning: Ll. Sct. Hans Gade 7

Ll. Sct. Hans Gade 7, bygning 4, Viborg
BBR-nummer:
791-38596-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
264
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
791-38596-4
Kommune:
Viborg
Adresse:
Ll. Sct. Hans Gade 7 , 8800 Viborg
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
38596
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
264
Totalt bygningsareal:
264
Opførelsesår:
1907
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
19, VIBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ll. Sct. Hans Gade 7
Objekt:
BRANDSTATION
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
10-35-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Karakteristisk bygning i blank murværk med præg af bedre byggeskik. Fine håndværksmæssige detaljer.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere brandstation. Tegnet af Søren Vig-Nielsen
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Rumdannene element overfor tilstødende gade.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Porte er isat glaspartier, ellers original.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Pæn stand.
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Pga. kulturhistoriske og miljømæssige værdi.
Registreringsdato:
25-01-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ramme-/gitterdør med glas
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap