Bygning: Østerbro 13A

Østerbro 13A, bygning 1, Randers
BBR-nummer:
730-37054-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
320
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
730-37054-1
Kommune:
Randers
Adresse:
Østerbro 13 A, 8970 Havndal
Adresse:
Østerbro 13 B, 8970 Havndal
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
37054
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
160
Totalt bygningsareal:
320
Opførelsesår:
1910
Ombygningsår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12M, UDBYOVER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Notat:
Bygningen lider under den kraftigt ombyggede underfacade, hvis skalmur med nye dør/vindueshuller ligger fjernt fra det oprindelige bygningsudtryk. Overetagen samt tag og kviste fremstår originalt med fine dekorationsdetaljer. dog af nyere dato
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse/galleri
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
A12-17

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Underetagen vansiret p.g.a. skalmuring
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen har tidligere indeholdt kommunekontor
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Underetage er skalmuret mod gaden-Nye huller i underet.
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Underetage ombygget til ukendelighed-Hovedform bevaret
Registreringsdato:
09-09-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Polygonal bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner; Frise, bånd
Vindue:
Fladbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Notat om omgivelser:
Placering v byens hovedgadekryds
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap