Bygning: Nordre Fasanvej 3

Nordre Fasanvej 3, bygning 1, Frederiksberg
BBR-nummer:
147-83408-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1884
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
708
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
147-83408-1
Kommune:
Frederiksberg
Adresse:
Nordre Fasanvej 3 , 2000 Frederiksberg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
83408
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
186
Totalt bygningsareal:
708
Opførelsesår:
1884
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
26CC, FREDERIKSBERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Side markeringer-symetriske-velstruktureret facade
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
De 3 huse i kompleks er variationer o. sam. fac.skema
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Del af homogen facaderække
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Rimeligt holdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Sokkelpræget underfacade på hele understykket
Registreringsdato:
20-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Småkviste
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds); Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap