Bygning: Hytten

Sølystvej 6, bygning 1, Silkeborg
BBR-nummer:
740-15296-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-15296-1
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Sølystvej 6 , 8600 Silkeborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
15296
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
100
Totalt bygningsareal:
100
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1091, SL MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Hytten
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A45/28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
velprop. bygning - stor facadehøjde
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
ligger tilbagetrukket med forhave
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
de fleste vinduer udskiftet
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
pudsafskaldninger især på sokkel
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
på trods af tilstanden
Registreringsdato:
25-05-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Notat om omgivelser:
udsigt over søen
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap