Bygning: Vilhelmsborgvej 172

Vilhelmsborgvej 172, bygning 111, Lemvig
BBR-nummer:
665-38858-111
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1885
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
208
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
665-38858-111
Kommune:
Lemvig
Adresse:
Vilhelmsborgvej 172 , 7620 Lemvig
Bygningsnummer:
111
Ejendomsnummer:
38858
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
208
Totalt bygningsareal:
208
Opførelsesår:
1885
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, KRONHEDEN, LOMB.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a29/06

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Fint prop.bygn.med stråtag
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Oprind.dør/vind.huller
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Istandsat i 1993.
Registreringsdato:
14-09-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport; Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap