Bygning: Sunshine

Jyllandsgade 11, bygning 1, Skive
BBR-nummer:
779-25969-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
101
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
779-25969-1
Kommune:
Skive
Adresse:
Jyllandsgade 11 , 7800 Skive
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25969
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
101
Totalt bygningsareal:
101
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9Y, NY SKIVEHUS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Sunshine
Notat:
Navnet sunshine har huset fået af ægteparet der byggede det. De kunne kun tale sammen på engelsk i starten af deres ægteskab, da de var af henholdsvis dansk og tysk afstamning. . Dør trukket tilb
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
1-29-28,29,30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Facade med markeringer af kvaderliser. Notat
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bygget af brygmester fra Hancock
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Tegnet af brygherren selv
Registreringsdato:
10-05-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Trappe; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
se notater
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap