Bygning: Melstedvej 43

Melstedvej 43, bygning 4, Bornholm
BBR-nummer:
400-24863-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-24863-4
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Melstedvej 43 , 3760 Gudhjem
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
24863
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
107
Opførelsesår:
1930
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Andet materiale
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
19B, ØSTERLARS
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Ladebygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Danner sam. m. husm. et fint miljø.

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Stilart:
Anden stilart

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap