Bygning: Riddergade 3

Riddergade 3, bygning 1, Næstved
BBR-nummer:
370-19427-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1520
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
206
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
370-19427-1
Kommune:
Næstved
Adresse:
Riddergade 3 , 4700 Næstved
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
19427
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
103
Totalt bygningsareal:
206
Opførelsesår:
1520
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
124C, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
MW-5-1

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
10-12-1990

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsport; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Bindingsværk med afstolpet tømmer

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ridderhuset
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Riddergade 003
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap