Bygning: Torkilstrupvej 14

Torkilstrupvej 14, bygning 1, Guldborgsund
BBR-nummer:
376-15816-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1763
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
374
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
376-15816-1
Kommune:
Guldborgsund
Adresse:
Torkilstrupvej 14 , 4863 Eskilstrup
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
15816
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
374
Totalt bygningsareal:
374
Opførelsesår:
1763
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, TORKILSTRUP
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Torkilstrup Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Torkilstrupvej 014
Objekt:
Beboelseslænger (3 stk.)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap