Bygning: højbygaard

Højbygårdvej 20A, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-24943-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
443
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-24943-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Højbygårdvej 20 A, 4970 Rødby
Adresse:
Højbygårdvej 20 D, 4970 Rødby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
24943
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
443
Totalt bygningsareal:
443
Opførelsesår:
1750
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, HØJBYGÅRD HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
højbygaard
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b12-07-08

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
smukt og charmerende stuehus m. nyere tilbygning
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
hoveddelen i et smukt gårdmiljø
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
tilbygningen er fra 1912, alt er tilsyneladende origina
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
trænger til vedligeholdelse
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
p.gr. dens høje alder og originalitet
Registreringsdato:
08-10-2010

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Højbygård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Højbygårdvej 20 A
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap