Bygning: højbygaard

Højbygårdvej 20A, bygning 3, Lolland
BBR-nummer:
360-24943-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
119
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-24943-3
Kommune:
Lolland
Adresse:
Højbygårdvej 20 A, 4970 Rødby
Adresse:
Højbygårdvej 20 D, 4970 Rødby
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
24943
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
119
Totalt bygningsareal:
119
Opførelsesår:
1750
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, HØJBYGÅRD HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Tegl

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
højbygaard
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b12-09-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
mindre heldig balkon på sydsiden
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
05-08-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan
Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Højbygård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Højbygårdsvej 020 A
Objekt:
Sidelænge (søndre sidelænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap