Bygning: Højbygårdvej 22

Højbygårdvej 22, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-24942-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
70
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-24942-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Højbygårdvej 22 , 4970 Rødby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
24942
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
70
Totalt bygningsareal:
70
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1D, HØJBYGÅRD HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b11-26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
charmerende smukt bindingsværkshus
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
der er isat 2 nyere døre
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
03-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme; Hollandsk tækning
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Mark, eng

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Højbygårds Skovløberhus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Højbygårdsvej 022
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap