Bygning: Højbygårdvej 34

Højbygårdvej 34, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-24949-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
278
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-24949-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Højbygårdvej 34 , 4970 Rødby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
24949
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
139
Totalt bygningsareal:
278
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
11A, TÅGERUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Notat:
Museum til minde om de første polske landarbejdere på Lolland-Falster. Bygningen har været bolig for op til 30 Roearbejdere.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Museum Polakkasernen
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B11-36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Polakkaserne for op mod 30 roearbejdere.
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Mange af vindueshullerne er desværre tilmuret.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
03-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk; Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom
Omgivelse:
Natur - Mark, eng

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Tågerup Polakkaserne
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Højbygårdsvej 034
Objekt:
Kasernebygning (tidl. beboelse)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap