Bygning: højbygaard

Højbygårdvej 20A, bygning 4, Lolland
BBR-nummer:
360-24943-4
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1860
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
276
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-24943-4
Kommune:
Lolland
Adresse:
Højbygårdvej 20 A, 4970 Rødby
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
24943
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
276
Totalt bygningsareal:
276
Opførelsesår:
1860
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, HØJBYGÅRD HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
højbygaard
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b12-12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
del af meget smukt herregårdsmiljø
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
taget er temmelig mosgroet
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
05-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Hollandsk tækning
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Højbygård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Højbygårdsvej 020 A
Objekt:
Vognport
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap