Bygning: Østergade 65

Østergade 65, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-26990-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1730
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
276
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-26990-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Østergade 65 , 4970 Rødby
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
26990
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
138
Totalt bygningsareal:
276
Opførelsesår:
1730
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
204D, RØDBY BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
magasinbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
b19-25-26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
smuk bindingsværks magasin
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
ligger smukt på gadehjørne
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
renovering er igang d.d.
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
11-08-1998

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Østergade 065
Objekt:
Magasinbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap