Bygning: Kristianssæde

Kristianssædevej 3, bygning 1, Lolland
BBR-nummer:
360-25126-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1690
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
831
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
360-25126-1
Kommune:
Lolland
Adresse:
Kristianssædevej 3 , 4930 Maribo
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
25126
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
277
Totalt bygningsareal:
831
Opførelsesår:
1690
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1AS, KRISTSS HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Kristianssæde
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Herregård
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A05-17.18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
2 fordak. på n.side, Risalit har meget tæts. åbninger
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Få Herrg. i den periode. Monument f. Cha. A. Reventlow.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Park lidt forsømt. Voldgrav.
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Nyere hoveddør. Nogle få skydevinduer rest trad Palævin
Tilstandsværdi:
1
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
07-07-1998

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Vandløb, kanal
Omgivelse:
Bygningsværker - Andet

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Christianssæde
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Kristianssædevej 003 C
Objekt:
Hovedbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap